Sách Tài liệu hành hải

Sách Tài Liệu Hàng Hải

Hiển thị:
Trang

Bảng thủy triều 2018 tập 1
Bảng thủy triều do Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam – Trung Tâm hải văn biê..
120.000 VNĐ
Bảng thủy triều 2018 tập 2
Bảng thủy triều do Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam – Trung Tâm hải văn biê..
120.000 VNĐ
Bảng thủy triều 2018 tập 3
Bảng thủy triều do Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam – Trung Tâm hải văn biê..
120.000 VNĐ
Bảng thủy triều 2019 tập 1
Bảng thủy triều do Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam – Trung Tâm hải văn biê..
120.000 VNĐ
Bảng thủy triều 2019 tập 2
Bảng thủy triều do Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam – Trung Tâm hải văn biê..
120.000 VNĐ
Bảng thủy triều 2019 tập 3
Bảng thủy triều do Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam – Trung Tâm hải văn biê..
120.000 VNĐ
IMASAR MANUAL VOL 1
IAMSAR Manual Volume I, 2016 Edition Organization and Management (Volume I) discusses the global SA..
2.450.000 VNĐ
IMASAR MANUAL VOL 2
IAMSAR Manual, Volume II – Mission Co-ordination (2016 Edition)Volume II assists personnel who..
3.190.000 VNĐ
IMASAR MANUAL VOL 3
IAMSAR Manual, Volume III – Mobile Facilities (2016 Edition)Volume III is intended to be carri..
2.900.000 VNĐ
MARPOL
The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL Convention),&n..
3.800.000 VNĐ
Nhật ký dầu Phần 1
Áp dụng cho tất cả các tàu dầu từ 150GT trở lên và tàu kh..
200.000 VNĐ
Nhật ký dầu Phần 2
Áp dụng cho tất cả các tàu dầu từ 150GT trở lên và tàu kh..
200.000 VNĐ
Nhật ký hàng hải
1. Nhật ký hàng hải tàu biển phải được Cơ quan đăng ký tàu biển v..
200.000 VNĐ
Nhật ký la bàn chuẩn
Nhật ký la bàn chuẩn / Nhật ký độ sai la bàn chuẩn / Nhật ký la b..
150.000 VNĐ
nhật ký máy chính
..
250.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 24 (2 Trang)