Ấn phẩm hải đồ Anh - UKHO

Ấn phẩm hải đồ Anh - UKHO

Hiển thị:
Trang

ADM LIST OF LIGHTS AND FOG SIGNALS
SAILING DIRECTIONS  Được phân chia theo khu vực. Mỗi cuốn sách bắt đầu bằng tiền ..
1.470.000 VNĐ
ADM TIDE TABLES
ADM TIDE TABLES NP204/ Gồm các cuốn: Vol 1A, Vol 1B, Vol 2, Vol 3, Vol 4, Vol 5, Vol 6, Vol ..
1.400.000 VNĐ
CHART AND PUBLICATIONS CATALOGUE
NP131: ​​​​​​​​​​​​​SÁCH CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN TRA CỨU HẢI ĐỒ VÀ CÁC ..
1.700.000 VNĐ
IMASAR MANUAL VOL 1
IAMSAR Manual Volume I, 2016 Edition Organization and Management (Volume I) discusses the global SA..
2.450.000 VNĐ
IMASAR MANUAL VOL 2
IAMSAR Manual, Volume II – Mission Co-ordination (2016 Edition)Volume II assists personnel who..
3.190.000 VNĐ
IMASAR MANUAL VOL 3
IAMSAR Manual, Volume III – Mobile Facilities (2016 Edition)Volume III is intended to be carri..
2.900.000 VNĐ
Làm sao để các ẩn phẩm ADM của tàu luôn được cập nhật mới nhất ?
British Admiralty NP294 How to Keep Your Admiralty Products Up-to-Date, 10th Edition 2017 Nội dung:..
940.000 VNĐ
List of Radio signals NP281(1)
NP281(1) Admiralty List of Radio Signals Maritime Radio Stations Europe, Africa and Asia, (excluding..
2.100.000 VNĐ
List of Radio signals NP286(2) V6
NP286(2) Admiralty List of Radio Signals Volume 6 - Part 2: Pilot Services, Vessel Traffic Service..
2.100.000 VNĐ
List of Radio signals NP286(3)
NP286(3): Admiralty List of Radio Signals: Volume 6 - Part 3, Pilot Services, Vessel Traffic Service..
2.100.000 VNĐ
List of Radio signals NP286(4)
NP 286(4) Volume 6 - Part 4, Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operations (Indian sub..
2.100.000 VNĐ
List of Radio signals NP286(5)
NP 286(5): Admiralty List of Radio Signals Pilot Services, Vessel Traffic Services and Port Operatio..
2.100.000 VNĐ
List of Radio signals NP286(6)
NP286(6) Admiralty List of Radio Signals Volume 6 - Part 6, Pilot Services, Vessel Traffic Services ..
2.100.000 VNĐ
MARPOL
The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL Convention),&n..
3.800.000 VNĐ
OCEAN PASSAGES FOR THE WORLD
OCEAN PASSAGES FOR THE WORLD A classic hardback publication • A wealth of information on ocean..
3.500.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 15 của 19 (2 Trang)