Hàng hải Việt Nam

Hàng hải Việt Nam

Hiển thị:
Trang

Nhật ký dầu Phần 1
Áp dụng cho tất cả các tàu dầu từ 150GT trở lên và tàu kh..
200.000 VNĐ
Nhật ký dầu Phần 2
Áp dụng cho tất cả các tàu dầu từ 150GT trở lên và tàu kh..
200.000 VNĐ
Nhật ký hàng hải
1. Nhật ký hàng hải tàu biển phải được Cơ quan đăng ký tàu biển v..
200.000 VNĐ
Nhật ký la bàn chuẩn
Nhật ký la bàn chuẩn / Nhật ký độ sai la bàn chuẩn / Nhật ký la b..
150.000 VNĐ
nhật ký máy chính
..
250.000 VNĐ
Nhật ký máy phát điện
Quy định chung 1. Nhật ký máy phát điện là tài liệu có t&..
250.000 VNĐ
Nhật ký theo dõi hầm hàng
Nhật ký theo dõi hầm hàng 1. Dùng để theo dõi quá tr&igra..
150.000 VNĐ
nhật ký thực tập cứu hỏa
..
200.000 VNĐ
nhật ký thực tập cứu sinh
Nhật ký thực tập các tình huống sự cố Theo định kỳ thời gian quy định Thuy..
200.000 VNĐ
Nhật ký trang thiết bị điện
Nhật ký trang thiết bị điện.  1. Dùng để ghị trang thái kỹ thuaajt của m&..
150.000 VNĐ
Nhật ký vô tuyến điện tàu biển
1. Nhật ký vô tuyến điện tàu biển phải được Cơ quan đăng ký tàu bi..
200.000 VNĐ
nhật ký điều động tàu biển
1. nhật ký điều động tàu biển là tài liệu có giá trị ph&aa..
200.000 VNĐ
Hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 Trang)